Chúng tôi là ai

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://svprint.vn.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập các dữ liệu được hiển thị trong mẫu bình luận, cùng địa chỉ IP và chuỗi user agent của trình duyệt để hỗ trợ phát hiện spam.

Một chuỗi được ẩn danh tạo ra từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem liệu bạn có sử dụng nó không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận được chấp thuận, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận của bạn.

Đa phương tiện

Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên các hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng trong đó (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể lựa chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình trong cookie. Điều này để tiện cho bạn không phải điền thông tin của mình mỗi khi bạn để lại một bình luận khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày, và cookie lựa chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và chỉ đơn giản là chỉ số ID bài viết mà bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.) từ các trang web khác. Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách giống hệt như nếu khách truy cập đã truy cập vào trang web khác.

Những trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các công cụ theo dõi của bên thứ ba bổ sung và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Thời gian lưu giữ dữ liệu của bạn

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được lưu giữ mãi mãi. Điều này giúp chúng tôi nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận theo dõi nào một cách tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Những quyền gì bạn có đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xoá bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi bắt buộc phải giữ lại cho mục đích quản trị, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi mà dữ liệu của bạn được gửi đến

Bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động.